แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์
  • ISBN : 978-616-213-308-4
  • Language : thai
  • Number of Pages : 584
  • File Size : 167.91 MB

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี -ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน -อนุพันธืของฟังก์ชัน -การประยุกต์ของอนุพันธ์ -การอินทิเกรต -เทคนิคการอินทิเกรต -อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ เรียบเรียง : รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿340.00

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

Tags: ebook, bookcaze, คู่มือเฉลยแคลคูลัส, วิศวกร, แคลคูลัส, skybook

line