แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : รศ. ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
  • ISBN : 9786162133091
  • Language : thai
  • Number of Pages : 586
  • File Size : 183.18 MB

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี สารบัญ ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้น ระนาบ และพื้นผิวในสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿340.00

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

Tags: ebook, bookcaze, คู่มือเฉลยแคลคูลัส, วิศวกร, แคลคูลัส, skybook

line