แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : รศ. ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
  • ISBN : 9786162133107
  • Language : thai
  • Number of Pages : 544
  • File Size : 151.46 MB

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี สารบัญ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ อินทิกรัลเชิงตัวเลข อนุกรมอนันต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿340.00

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

Tags: ebook, bookcaze, คู่มือเฉลยแคลคูลัส, วิศวกร, แคลคูลัส, skybook

line