คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ฿340.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : รศ.ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
  • ISBN : 9786162137686
  • Language : thai
  • Number of Pages : 501
  • File Size : 9.05 MB

"คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ตั้งใจอย่างมากในการเขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีคู่มือเฉลย แสดงวิธีทำโจทย์และเฉลย จากหนังสือแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร อย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งหมด 6 บท อาทิ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลจำกัดเขตและประยุกต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สารบัญ เฉลยบทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เฉลยบทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน เฉลยบทที่ 3 การประยุกต์ของอนุพันธ์ เฉลยบทที่ 4 การอินทิเกรต เฉลยบทที่ 5 เทคนิคการอินทิเกรต เฉลยบทที่ 6 อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร Ebook

฿280.00

Tags: ebook, bookcaze, คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร, แคลคูลัส, skybook

line