ชุดประชาคมอาเซียน ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก
  • ฿295.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 978-616-213-388-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 82
  • File Size : 94.03 MB

เรียนรู้ รู้จัก และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย ทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประเทศสมาชิก ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม “ประชาคมอาเซียน” ด้วยความเข้าใจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Hello อาเซียน Ebook

฿180.00

Tags: -

line