KID TEST 1 ข้อสอบเข้า ป.1
  • ฿185.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162135521
  • Language : thai
  • Number of Pages : 202
  • File Size : 30.77 MB

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้มข้น เข้าใจง่าย แบบสนามจริง สอบเข้า ป.1 สาธิตฯ คาทอลิก ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประสบการณ์ชีวิต จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเชาวน์ปัญญา เรียนรู้ง่ายผ่านบทเฉลย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบสารบัญ- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 1- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 2- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 3- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 4- แบบทดสอบ-เฉลย ชุดที่ 5

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สอบเข้า ป.1 ชุดแบบฝึก ภาษาไทยเรื่องสระ Ebook

฿35.00

พกหลักสังคมช่วงชั้นที่ 1 Ebook

฿95.00

รวมพกหลักภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 Ebook

฿80.00

ปุยปุย ฝึกลากเส้น Ebook

฿39.00

ปุยปุย เกมหาทางออก Ebook

฿39.00

ปุยปุย เรียนรู้เวลา Ebook

฿39.00

ปุยปุย เรียนรู้รูปทรง Ebook

฿39.00

ปุยปุย เรียนรู้การออม Ebook

฿39.00

ปุยปุย ฝึกทักษะเชาวน์ปัญญา Ebook

฿39.00

ปุยปุย ฝึกทักษะค้นหาสิ่งของ Ebook

฿39.00

ชุดประชาคมอาเซียน บุคคลสำคัญในอาเซียน Ebook

฿295.00

แบบฝึกนิทานคณิต Kids สนุก เล่ม 3 Ebook

฿99.00

แบบฝึกนิทานคณิต Kids สนุก เล่ม 2 Ebook

฿99.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 2 Ebook

฿85.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 1 Ebook

฿85.00

สนทนาภาษาไทย ฉบับเร่งรัด Ebook

฿195.00

Tags: -

line