คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162137174
  • Language : thai
  • Number of Pages : 262
  • File Size : 56.73 MB

สารบัญ บทที่ 1 ไขข้อข้องใจกับคำถามยอดฮิต \"ครูผู้ช่วยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง\" บทที่ 2 ภารกิจพิชิตภาค กความรอบรู้ความสามารถทั่วไป- วิชาภาษาไทย- วิชาภาษอังกฤษความสามารถด้านตัวเลขและเหลุผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู- วินัยและการรักษาวินัย- จรรยาบรรณของวิชาชีพครู- คุณธรรมจริยธรรมของครู- สมรรถนะของครู- มาตรฐานวิชาชีพครู- เจตคติต่อวิชาชีพครู บทที่ 3 ภารกิจพิชิตภาค ขความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร- การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- แผนการสอน- หลักการสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา- การวิจัยทางกรศึกษา- จิตวิทยา (Psychology)- จิตวิทยาการแนะแนว - การให้คำปรึกษา (Counseling)- รูปแบบการจัดการเรียนรู้ บทที่ 4 มัดใจด้วยภาค ค บทที่ 5 แนวข้อสอบแนวข้อสอบภาค ก- วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู- เฉลยข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู- วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และภาษาอังกฤษแนวข้อสอบภาค ข- วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา- เฉลยข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนุกเกมเก่งศัพท์ 2 Ebook

฿85.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 1 Ebook

฿85.00

สนทนาภาษาไทย ฉบับเร่งรัด Ebook

฿195.00

Tags: -

line