คู่มือ-ข้อสอบ ป.1
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162135071
  • Language : thai
  • Number of Pages : 422
  • File Size : 66.46 MB

ครอบคลุมเนื้อหา 5 วิชาหลักและอาเซียนศึกษา ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับทบทวนและทำแบบทดสอบก่อนเรียน \"คู่มือ-ข้อสอบ ป.1\" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อ่านเนื้อหาทบทวนและทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ครอบคลุมเนื้อหา 5 วิชาหลักและอาเซียนศึกษา ซึ่งตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหลายท่านสารบัญ- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- อาเซียนศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนุกเกมเก่งศัพท์ 2 Ebook

฿85.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 1 Ebook

฿85.00

Tags: -

line