คู่มือ-ข้อสอบ ป.2
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162135309
  • Language : thai
  • Number of Pages : 428
  • File Size : 26.74 MB

\"คู่มือ-ข้อสอบ ป.2\" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อ่านเนื้อหาทบทวนและทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ครอบคลุมเนื้อหา 5 วิชาหลักและอาเซียนศึกษา ซึ่งตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหลายท่านสารบัญ- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- ข้อสอบอาเซียน- เฉลยข้อสอบอาเซียน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนทนาภาษาไทย ฉบับเร่งรัด Ebook

฿195.00

Tags: -

line