คู่มือ-ข้อสอบ ป.5 ติวทุกวิชา
  • ฿195.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162135866
  • Language : thai
  • Number of Pages : 347
  • File Size : 17.27 MB

นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและความรู้ทั่วไป ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดีสารบัญ- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- ข้อสอบอาเซียน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือสอบ O-NET ม.3 สอบเข้า ม.4 ภาษาไทย Ebook

฿200.00

Tags: -

line