คู่มือออนไลน์ ติว ป.2
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162135705
  • Language : thai
  • Number of Pages : 362
  • File Size : 21.78 MB

เนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้อ่าน สนุกสนานไปกับการสนทนาและการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาต่างๆ เป็นประโยชน์ในการเรียนและการสอบอย่างมีประสิทธิภาพสารบัญ- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนุกเกมเก่งศัพท์ 2 Ebook

฿85.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 1 Ebook

฿85.00

Tags: -

line