ตะลุยโจทย์ ภาษาอังกฤษ English Test ม. 1-2-3
  • ฿225.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN : 9786162136764
  • Language : thai
  • Number of Pages : 490
  • File Size : 42.49 MB

\"ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ English Test ม.1-2-3\" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ (ปรนัย, อัตนัย) กว่า 52 Test แต่ละแบบทดสอบประกอบด้วย Grammar, Vocabulary, Comprehension ซึ่งได้จัดทำเป็นอย่างดี เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำทั่วประเทศสารบัญ- English Test M.1- English Test M.2- English Test M.3

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนุกเกมเก่งศัพท์ 2 Ebook

฿85.00

สนุกเกมเก่งศัพท์ 1 Ebook

฿85.00

สนทนาภาษาไทย ฉบับเร่งรัด Ebook

฿195.00

Tags: -

line